forbot

Bio Cleaner (Nano Technology) Bio Kliner

PREMIUM_BUSINESS
+38 (066) 955-99-97
  • Bio Cleaner (Nano Technology) Bio Kliner
Quầy trưng bày
Bột nhão đánh bóng
Bột nhão đánh bóng
120.00 UAH
Phương tiện chăm sóc đồ trang sức
Phương tiện chăm sóc đồ trang sức
150.00 UAH
Phương tiện chăm sóc đá quý
Phương tiện chăm sóc đá quý
150.00 UAH
Phương tiện chăm sóc đồ trang sức
Phương tiện chăm sóc đồ trang sức
350.00 UAH
Làm sạch bộ dụng cụ quang học
Làm sạch bộ dụng cụ quang học
150.00 UAH
Chất liệu làm sạch màn hình cho máy tính
Chất liệu làm sạch màn hình cho máy tính
80.00 UAH
160.00 UAH
Bột nhão đánh bóng
Bột nhão đánh bóng
Phương tiện chăm sóc đồ trang sức
Phương tiện chăm sóc đồ trang sức
Phương tiện chăm sóc đá quý
Phương tiện chăm sóc đá quý
Phương tiện chăm sóc đồ trang sức
Phương tiện chăm sóc đồ trang sức
Làm sạch bộ dụng cụ quang học
Làm sạch bộ dụng cụ quang học
Chất liệu làm sạch màn hình cho máy tính
Chất liệu làm sạch màn hình cho máy tính
HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ
Đang có sẵn | Wholesale and retail
160 UAH(6 USD)
Wholesale: 91 UAH(3.40 USD) từ 20 c
Phương tiện chăm sóc đá quý
Đang có sẵn | Wholesale and retail
Nhóm: Phương tiện chăm sóc đá quý
150 UAH(5.60 USD)
Wholesale: 107 UAH(4 USD) từ 20 c
Chất liệu làm sạch màn hình cho máy tính
Đang có sẵn | Wholesale and retail
Nhóm: Chất liệu làm sạch màn hình cho máy tính
80 UAH(3 USD)
Wholesale: 61 UAH(2.30 USD) từ 20 c
Làm sạch bộ dụng cụ quang học
Not available | Wholesale and retail
Nhóm: Làm sạch bộ dụng cụ quang học
150 UAH(5.60 USD)
Wholesale: 109 UAH(4.08 USD) từ 10 c
Phương tiện chăm sóc đồ trang sức
Đang có sẵn | Wholesale and retail
Nhóm: Phương tiện chăm sóc đồ trang sức
150 UAH(5.60 USD)
Wholesale: 91 UAH(3.40 USD) từ 20 c
Phương tiện chăm sóc đồ trang sức
Đang có sẵn | Wholesale and retail
Nhóm: Phương tiện chăm sóc đồ trang sức
350 UAH(13.10 USD)
Wholesale: 230 UAH(8.60 USD) từ 20 c
Bột nhão đánh bóng
Đang có sẵn | Wholesale and retail
Nhóm: Bột nhão đánh bóng
120 UAH(4.50 USD)
Wholesale: 86 UAH(3.20 USD) từ 10 c
Liên hệ

Địa chỉ

Ukraina,  Kiev,  ul.Kadeckij Gaj, 7, kv.71

Thủ trưởng

Olga

Điện thoại của doanh nghiệp

Ban Giám đốc
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!

Mô tả

Toàn bộ số sản phẩm và dịch vụ của công ty Bio Cleaner (Nano Technology) Bio Kliner. Tất cả thông tin về Bio Cleaner (Nano Technology) Bio Kliner tại Kiev (Ukraina).